STRONA_GŁÓWNA AKTUALNOŚCI ZERÓWKA KLASY_1-3 KLASY_4-6 DEMOLLKI ZAJĘCIA_POZALEKCYJNE ŚWIETLICA CYFROWA_SZKOŁA REKRUTACJA KRONIKAświetlica
O świetlicy aktualności zajęcia dodatkowe informacje dla rodziców

INFORMACJE DLA RODZICÓW!

  kleks_mini (1 kB)1. Świetlica otwarta jest w dniu nauki szkolnej w godzinach 7:00 - 17:30.
  kleks_mini (1 kB)2. Ze świetlicy mogą korzystać wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Integracyjnych nr 71, bez względu na wiek.
  kleks_mini (1 kB)3. Zapisy obywają się w dwóch pierwszych tygodniach września.
  kleks_mini (1 kB)4. Rodzice wypełniają Kartę Zgłoszenia i upoważnienia (.pdf) dla osób odbierających dziecko.
  kleks_mini (1 kB)5. W świetlicy prowadzone są zajęcia: czytelnicze, umuzykalniające, plastyczne, dydaktyczne, sportowe i teatralne oraz odbywa się tu szereg imprez okolicznościowych.
  kleks_mini (1 kB)6. Dzieci przebywające w świetlicy spożywają obiad o godz. 13:10-14:00.
  kleks_mini (1 kB)7. Rodzice uczniów zapisanych do świetlicy zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem świetlicy szkolnej.
  kleks_mini (1 kB)8. Rodzice oraz osoby upoważnione do odbioru dziecka ze świetlicy są zobowiązani do każdorazowego podpisania Listy Odbioru Dziecka.
  kleks_mini (1 kB)9. Dzieci mogą opuścić świetlicę wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia od Rodziców w Karcie Zgłoszenia bądź wpisu w dzienniczku.
  kleks_mini (1 kB)10. Rodzice/osoby upoważnione zobowiązani są do odbierania dzieci ze świetlicy do godziny 17:30.
  kleks_mini (1 kB)11. Uczeń, który nie ukończył 7 lat, nie może samodzielnie wracać do domu.01-409 Warszawa, ul. Deotymy 37, tel: 022 836 03 12, fax: 022 836 13 22 e-mail: zsi71@zsi71.edu.pl