STRONA_GŁÓWNA AKTUALNOŚCI ZERÓWKA KLASY_1-3 KLASY_4-6 DEMOLLKI ZAJĘCIA_POZALEKCYJNE ŚWIETLICA CYFROWA_SZKOŁA REKRUTACJA KRONIKAklasy 4-6


Obecnie w klasach 4-6 uczy się 115 uczniów. Zespoły klasowe są niewielkie - liczą do 20 dzieci, a pracę nauczyciela w każdej klasie wspiera pedagog specjalny.
Lekcje u nas, podobnie jak w wielu innych szkołach rozpoczynają się o godzinie 8.00 i każda lekcja trwa 45 minut.
Między zajęciami uczniowie korzystają z dziesięcio minutowych przerw. O godzinie 12.25, po piątej godzinie lekcyjnej jest 20-sto minutowa przerwa obiadowa przeznaczona dla uczniów szkoły podstawowej. Przerwy uczniowie spędzają na korytarzach szkolnych, w sali gimnastycznej, w sali komputerowej, a w sezonie wiosenno-letnim, gdy jest ładna pogoda, także na szkolnym boisku. Aby uczniowie mogli bezpiecznie spędzać przerwę, nauczyciele pełnią dyżury na korytarzach i boisku. Wszystkich obowiązuje, sporządzony przez Zespół Wychowawczy Regulamin spędzania przerw.
Wiedzę o świecie nasi uczniowie zdobywają nie tylko podczas tradycyjnych zajęć. Wraz ze swoimi nauczycielami wychodzą na odkrywanie świata poza mury szkoły. Odwiedzają Kina, teatry, muzea. Uczestniczą w lekcjach organizowanych przez biblioteki, domy kultury, Centrum Nauki Kopernik. Wyjeżdżają na wycieczki krajoznawcze i "zielone szkoły". Biorą udział w wielu konkursach wiedzy ale także rozwijających indywidualne zainteresowania muzyczne, plastyczne, sportowe.
Po lekcjach chętni uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych - sportowych, artystycznych, przedmiotowych - poszerzających wiedzę i umiejętności czy też rozwijających pasje i zainteresowania.
Uczniowie klas 4-6 mają też swój samorząd. Współorganizują szkolne życie ożywiając i rozwijając naszą szkolną "małą społeczność"

Aby zobaczyć co się u nas dzieje na co dzień i od święta - zapraszamy do obejrzenia "Szkolnej fotogalerii"

0_9 (40 kB) 0_10 (40 kB) 0_11 (38 kB)

Dziennik elektroniczny LIBRUS

Plan lekcji


Przerwy śródlekcyjne

po 1 lekcji: 8.45 - 8.55
po 2 lekcji: 9.40 - 9.50
po 3 lekcji: 10.35 - 10.45
po 4 lekcji: 11.30 - 11.40
po 5 lekcji: 12.25 - 12.45
przerwa obiadowa

po 6 lekcji: 13.30 - 13.50
po 7 lekcji: 14.35 - 14.40
po 8 lekcji: 15.25 - 15.30


Sale lekcyjne

201 - sala kl. 5a
202 - sala kl. 6b
203 - sala kl. 4a
204 - sala kl. 5b
205 - sala kl. 4b
208 - sala kl. 6a


01-409 Warszawa, ul. Deotymy 37, tel: 022 836 03 12, fax: 022 836 13 22 e-mail: zsi71@zsi71.edu.pl