STRONA_GŁÓWNA AKTUALNOŚCI ZERÓWKA KLASY_1-3 KLASY_4-6 DEMOLLKI ZAJĘCIA_POZALEKCYJNE ŚWIETLICA CYFROWA_SZKOŁA REKRUTACJA KRONIKAklasy 1-3


W zakresie edukacji wczesnoszkolnej w naszej szkole uczą się dzieci od klasy zerowej do klasy trzeciej. Na każdym poziomie nauczania funkcjonują 2 klasy integracyjne, w których nauczyciel prowadzący pracuje z dziećmi z pomocą pedagoga wspierającego, co sprzyja tworzeniu rodzinnej atmosfery i otwartości na indywidualne potrzeby każdego dziecka.
Obok programowej realizacji zadań zapewniamy wszechstronny rozwój dziecka w zakresie intelektualnym, psychicznym, społecznym, estetycznym i moralnym. Naszym pragnieniem jest także wspieranie rodzin naszych dzieci w procesie wychowawczym.

Dzieci już od pierwszej klasy biorą czynny udział w życiu szkoły. Jako pierwszoklasiści prezentują się na ślubowaniu klasowym. W drugiej klasie pod kierunkiem pani katechetki i nauczycieli wprowadzają całą społeczność w świąteczny nastrój przedstawiając Jasełka, a w trzeciej klasie uroczyście, a czasem z humorem żegnają się z edukacją wczesnoszkolną.


Podczas pobytu w szkole dzieci klas 0-3 korzystają z dedykowanego tej grupie wiekowej korytarza na parterze budynku, co zapewnia komfort nauki i zabawy. Ponadto szkoła oferuje opiekę świetlicy oraz obiady podawane w stołówce szkolnej.
W ramach edukacji zapewniamy dzieciom rozwój też poprzez naukę języka angielskiego i naukę pływania, a także zajęcia poza terenem szkoły - często wychodzimy do kina, teatru czy muzeum.

Integracja daje naszym dzieciom możliwość wzajemnego uczenia się od siebie swoich możliwości i ograniczeń. Uczy wrażliwości i wzajemnej akceptacji oraz współdziałania w grupie i odpowiedzialności za efekty wspólnej pracy. To także szansa dawania i przyjmowania pomocy, kształcenia kreatywności i przełamywania barier w osiąganiu własnych celów i realizacji pragnień.


w klasie uroczystości

01-409 Warszawa, ul. Deotymy 37, tel: 022 836 03 12, fax: 022 836 13 22 e-mail: zsi71@zsi71.edu.pl