•STRONA_GŁÓWNA •AKTUALNOŚCI •SEKRETARIAT •DYREKCJA •NAUCZYCIELE-SPECJALIŚCI •RADA_RODZICÓW •PATRON •SAMORZĄD UCZNIOWSKI •KALENDARZ •BIBLIOTEKA •KRONIKArada rodziców

WYCIĄG Z REGULAMINU RADY RODZICÓW:

"(...)Rada Rodziców reprezentuje rodziców i opiekunów prawnych w stosunku do organów szkoły i innych organów oświaty.
Podstawowym celem Rady Rodziców jest współdziałanie z dyrektorem, nauczycielami oraz rodzicami uczniów w procesie nauczania, opieki i wychowania.
Współdziałanie rodziców i nauczycieli winno sprzyjać podnoszeniu kultury pedagogicznej i wychowawczej, poziomu nauczania, rozwiązywaniu problemów wychowawczych i zaspokajaniu potrzeb opiekuńczych oraz intelektualnych dzieci i młodzieży(...)"

SKŁAD RADY RODZICÓW
w roku szkolnym 2017/2018

PRZEWODNICZĄCA RR
Urszula Plewka (IIB Gimn)

V-CE PRZEWODNICZĄCA RR
Marzena Kąkała (7b)

SKARBNIK RR
Barbara Romanowska Galas (1a)

KSIĘGOWA RR
Agata Burzyńska (3a)

CZŁONEK PREZYDIUM
Joanna Karos (0b)

CZŁONEK PREZYDIUM
Dorota Łagojda (2b)

CZŁONEK PREZYDIUM
Beata Łuczun (3b)

CZŁONEK PREZYDIUM
Barbara Donat Kopiczyńska (4a)


NUMER KONTA RADY RODZICÓW

Bank Zachodni WBK S.A.
21 1090 1694 0000 0001 2030 5586


Kontakt mailowy z RR: radaspi317@gmail.com

OGŁOSZENIA

• Składki na Radę Rodziców można wpłacać PRZELEWEM na konto Rady Rodziców lub GOTÓWKĄ, przy okazji DNI OTWARTYCH obok sekretariatu Szkoły (dowodem wpłat jest wówczas druk KP wystawiony przez członka Prezydium Rady Rodziców)

Sprawozdanie z działalności Rady w roku 2013/14


01-409 Warszawa, ul. Deotymy 37, tel: 022 836 03 12, fax: 022 836 13 22 e-mail: zsi71@zsi71.edu.pl