•STRONA_GŁÓWNA •AKTUALNOŚCI •SEKRETARIAT •DYREKCJA •NAUCZYCIELE-SPECJALIŚCI •RADA_RODZICÓW •PATRON •SAMORZĄD UCZNIOWSKI •KALENDARZ •BIBLIOTEKA •KRONIKA



patron szkoły

regulamin
formularz zgłoszenia kandydata
karta działania

Święto Zespołu Szkół Integracyjnych 71 nierozerwalnie łączy się z patronem Edmundem Bojanowskim, który przez całe swoje życie głosił i realizował idee wolontariatu, idee bezinteresownego pomagania. My w dniu jego urodzin wracamy do tych idei, staramy się każdego dnia o nich pamiętać i przekładać je w czyn biorąc aktywny udział w plebiscytach na "NIEZAWODNEGO" oraz "COŚ DLA KOGOŚ".

NIEZAWODNY • jest zawsze gotowy do niesienia pomocy • pomagając nie oczekuje nagród i wdzięczności • sam proponuje pomoc • jest kreatywny w wykonywaniu zadania • bierze aktywny udział w życiu klasy i szkoły, jest pomysłodawcą, inicjatorem • odznacza się dużą kulturą bycia • posiada umiejętność współdziałania w grupie • zawsze można na nim polegać • jest po prostu NIEZAWODNY






























01-409 Warszawa, ul. Deotymy 37, tel: 022 836 03 12, fax: 022 836 13 22 e-mail: zsi71@zsi71.edu.pl