•STRONA_GŁÓWNA •AKTUALNOŚCI •SEKRETARIAT •DYREKCJA •NAUCZYCIELE-SPECJALIŚCI •RADA_RODZICÓW •PATRON •SAMORZĄD UCZNIOWSKI •KALENDARZ •BIBLIOTEKA •KRONIKAnauczyciele

Nasz zespół liczy ponad 70 osób. To liczne grono stanową nauczyciele poszczególnych przedmiotów pracujący z dziećmi i młodzieżą w szkole podstawowej i gimnazjum, pedagodzy wspierający pracę uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz specjaliści - terapeuci pedagogiczni, rehabilitanci, logopeda, psychologowie, pedagodzy, doradca zawodowy.

Na spotkania z nauczycielami i specjalistami zapraszamy podczas zebrań klasowych i dni otwartych, których terminy zapisane są w kalendarzu roku szkolnego.

Kontakt z nauczycielami i specjalistami możliwy jest także przez dziennik elektroniczny LIBRUS SYNERGIA.

Godziny pracy specjalistów w roku szkolnym 2017/2018 (.pdf)


nauczyciele


01-409 Warszawa, ul. Deotymy 37, tel: 022 836 03 12, fax: 022 836 13 22 e-mail: zsi71@zsi71.edu.pl