Szkoła z Klasą Szkoła wspierająca uzdolnionychSzkoła z pomysłem na Kulturę i Działalność Społeczną

1% dla naszej szkoły SPI Nr 317
pajaczek5 (5 kB)

licznik odwiedzin

Witamy w ZSI Nr 71 zsi 71 zsi 71 zsi 71

Nasza mała szkoła to miejsce bezpieczne, sprzyjające dziecku. Uczymy tu w atmosferze życzliwości i wzajemnego zrozumienia. Wspieramy wszechstronny rozwój uczniów, zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami oraz predyspozycjami. Rozbudzamy zainteresowania i uzdolnienia, pomagamy uczniom przejmować odpowiedzialność za własne życie i dalszy rozwój osobowy, w tym także dalsze kształcenie. Ideały Edmunda Bojanowskiego - patrona naszej szkoły, uczą nas otwartości i tolerancji wszędzie tam, gdzie oprócz rozumu i wiedzy potrzebne jest jeszcze serce.
ogłoszenia i aktualności
sekretariat, dokumenty
dyrekcja
nauczyciele i specjaliści
rada rodziców
samorząd uczniowski
patron szkoły
kalendarz roku szkolnego
biblioteka

SZKOŁA PODSTAWOWA 4 (10 kB)

oddział przedszkolny
klasy 1-3
klasy 4-8
zajęcia pozalekcyjne
zespół wokalny "De-Mollki"
cyfrowa szkoła
świetlica szkolna
rekrutacja 2018/2019


ODDZIAŁY GIMNAZJALNE 4 (10 kB)

edukacja filmowa
konkurs filmowy 2017
akademia filmowa rodzica
projekt edukacyjny
poradnictwo zawodowe
dziennik elektroniczny Akademia Przedszkolaka Fotokronika szkoły Szkolny kanał you tube Biuletyn Informacji Publicznej
e-dziennik Akademia
Przedszkolaka
Fotokronika Szkolny kanał
YOUTUBE
BIP

01-409 Warszawa, ul. Deotymy 37, tel: 022 836 03 12, fax: 022 836 13 22 e-mail: zsi71@zsi71.edu.pl