STRONA_GŁÓWNA AKTUALNOŚCI PLAN_LEKCJI ZAJĘCIA_POZALEKCYJNE EDUKACJA_FILMOWA PROJEKT PORADNICTWO_ZAWODOWE KRONIKAprojekt gimnazjalny

SZKOLNE DORADZTWO ZAWODOWE

Jednym z najważniejszych zadań szkoły na etapie gimnazjum jest zapewnienie uczniom warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości. Rozwój ten przybiera szczególne znaczenie w okresie dojrzewania, kiedy młodzież staje przed ważnymi decyzjami, które mają wpływ na całe ich przyszłe życie. Jedną z takich właśnie decyzji jest odpowiedni wybór przyszłej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Szkolny doradca zawodowy jest osobą, która udziela uczniom pomocy w formie indywidualnych lub grupowych konsultacji, w czasie których doradza młodzieży odnośnie najwłaściwszego wyboru dalszego kierunku kształcenia,umożliwiającego im w przyszłości podjęcie odpowiedniego zawodu.

Szczegółowe zadania doradcy zawodowego to:

- systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
- gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych;
- udzielanie indywidualnych porad uczniom i ich rodzicom;
- prowadzenie, w miarę możliwości, grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej;
- współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom.

Podczas pracy z uczniami doradca zawodowy bierze pod uwagę przede wszystkim ich oceny, zainteresowania, możliwości psychofizyczne oraz sytuację życiową, ale także potrzeby rynku pracy jak również możliwości systemu edukacyjnego. Wykorzystuje w tym celu wiedzę o poszczególnych zawodach, znajomość psychologicznych i pedagogicznych technik, diagnozę rynku pracy oraz techniczne środki przekazywania informacji zawodowej.

Godziny pracy szkolnego doradcy zawodowego pokrywają się z godzinami pracy pedagoga szkolnego. Pomocy w trudnych decyzjach udziela pedagog szkolny.

Doradca Zawodowy
Tomasz Paciorek


01-409 Warszawa, ul. Deotymy 37, tel: 022 836 03 12, fax: 022 836 13 22 e-mail: zsi71@zsi71.edu.pl