STRONA_GŁÓWNA AKTUALNOŚCI PLAN_LEKCJI ZAJĘCIA_POZALEKCYJNE EDUKACJA_FILMOWA PROJEKT PORADNICTWO_ZAWODOWE KRONIKAedukacja filmowa
EDUKACJA
FILMOWA
LEKCJE
FILMOWE
CO JEST
GRANE
ZAJĘCIA
DKF
AKADEMIA FILMOWA
RODZICA
KONKURS
FILMOWY
PODRÓŻE
FILMOWE
ETIUDY
FILMOWE
WARSZAWSKIE
IMPREZY FILMOWE
OPIEKUN
PROJEKTU

WIOLETTA MROZEK - OPIEKUN PROJEKTU

Posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne. Ukończyła fakultet filmoznawczy pod opieką prof. dr hab. Janusza Plisieckiego w ramach studiów polonistycznych na UMCS w Lublinie. Odbyła liczne kursy i warsztaty związane z edukacja filmową, organizowane m.in. przez Stowarzyszenie Nowe Horyzonty oraz Odra - Film, Akademię Filmoteki Szkolnej organizowanej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Polski Instytut Sztuki Filmowej. Ukończyła studia podyplomowe stART z reżyserii filmowej dla nauczycieli w Warszawskiej Szkole Filmowej.
Od ośmiu lat jest autorką i koordynatorką Innowacji Pedagogicznej - Edukacja filmowa w gimnazjum - Film uczy i wychowuje, którą realizuje w Gimnazjum Integracyjnym Nr 52 w Warszawie we współpracy ze Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty oraz Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.
W 2013 roku napisała Autorski Program Nauczania Świat w Kadrze i tym samym zajęcia edukacji filmowej są zajęciami dodatkowymi z osobną oceną na świadectwie.
Od siedmiu lat jest autorką i organizatorką Międzyszkolnego Konkursu Filmowego - Moje spotkanie z filmem i Międzyszkolnego Maratonu Filmowego.
Swoim zaangażowaniem i wdrażaniem edukacji filmowej w środowisku lokalnym zdobyła dla Gimnazjum Integracyjnego Nr 52 tytuł Szkoły z pomysłem na kulturę nadanym przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w 2011 r.

Nie jest rodowitą Warszawianką, ale pokochała Stolicę i tu zbudowała rodzinne gniazdo. Tutaj łączy dwa powołania- swoje nauczycielstwo i macierzyństwo.

W ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Edukacja kulturalna" przeprowadzono wywiady z ekspertami edukacji filmowej w Polsce, aby podjąć temat edukacji filmowej na szerszym polu. Stworzono stronę www.edukacja filmowa.pl, która ma dostarczać nauczycielom wiedzy filmoznawczej i informacji na temat najnowszych tendencji edukacyjnych, a także dokonać integracji działań przedstawicieli różnych środowisk zaangażowanych w edukację filmową. Strona ma posłużyć także wymianie doświadczeń i potrzeb edukacyjnych. Portal Edukacjafilmowa.pl jest wydawany przez Filmotekę Narodową i Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne "Venae Artis". O swoich praktykach edukacyjnych opowiada nauczycielka Gimnazjum Integracyjnego Nr 52 Wioletta Mrozek.

Wyróżnienie dla p. Wioletty Mrozek...

wywiad

Autorka projektu edukacyjnego
100 lat Pani Wiolu

01-409 Warszawa, ul. Deotymy 37, tel: 022 836 03 12, fax: 022 836 13 22 e-mail: zsi71@zsi71.edu.pl