STRONA_GŁÓWNA AKTUALNOŚCI PLAN_LEKCJI ZAJĘCIA_POZALEKCYJNE EDUKACJA_FILMOWA PROJEKT PORADNICTWO_ZAWODOWE KRONIKAedukacja filmowa
EDUKACJA
FILMOWA
LEKCJE
FILMOWE
CO JEST
GRANE
ZAJĘCIA
DKF
AKADEMIA FILMOWA
RODZICA
KONKURS
FILMOWY
PODRÓŻE
FILMOWE
ETIUDY
FILMOWE
WARSZAWSKIE
IMPREZY FILMOWE
OPIEKUN
PROJEKTU

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS FILMOWY "MOJE SPOTKANIE Z FILMEM"

Historia i idea konkursu Tradycją naszego gimnazjum stał się Międzyszkolny Konkurs - Moje spotkanie z filmem. Analiza dzieła filmowego. Polega on na odczytywaniu dzieła filmowego z uwzględnieniem zarówno interpretacji treści jak i analizy języka dzieła.
Konkurs składa się z dwóch etapów: szkolnego i międzyszkolnego. W I etapie uczniowie piszą test znajomości treści filmu na terenie własnego gimnazjum pod opieką własnego nauczyciela. Do II etapu uczestnicy są zapraszani do naszego Gimnazjum, gdzie w towarzystwie wszystkich półfinalistów piszą pracę krytyczno - literacką na temat dzieła. Finaliści konkursu są zapraszani na uroczystą galę wręczenia nagród oraz na Międzyszkolny Maraton Filmowy.

Temat Integracji.
Filmy konkursowe zawsze zawierają temat niepełnosprawności, społecznego odrzucenia, samotności wobec choroby. Jesteśmy szkołą integracyjną, gdzie młodzież uczy się tolerancji i właściwego pojmowania niepełnosprawności. Od wielu lat odnosimy sukcesy wychowawcze w krzewieniu wśród młodzieży akceptacji oraz rozbudzamy naturalny instynkt niesienia pomocy potrzebującym, poczucie odpowiedzialności i wdzięczności. Chcielibyśmy zatem zaprosić państwa do konkursu z ideą przyświecającą naszej szkole - INTEGRACJI.


SERDECZNIE ZAPRASZAM NA XII EDYCJĘ MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU FILMOWEGO - MOJE SPOTKANIE Z FILMEM - ŻYCIE ANIMOWANE.


Film "Życie animowane" porusza problem autystycznego chłopca, który nawiązuje kontakt z bliskimi dzięki bajkom Disneya. Jest to dokument o dorosłym już mężczyźnie, tworzącym dzieło życia na temat własnej choroby. Owen zdobywa samodzielność i umie dzielić się z widzami własnymi spostrzeżeniami na ten temat. Na początku bał się dorosnąć niczym Piotruś Pan. Wreszcie, jako dorosły już człowiek wypowiada wzruszające słowa: Gdy patrzę w lustro, widzę dumnego mężczyznę z autyzmem, gotowego na cudowną przyszłość. Zapraszam do obejrzenia filmu i poszukania odpowiedzi razem z Owenem - Kto decyduje, że czyjeś życie jest wartościowe?

TERMINY POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW KONKURSU

1. 31.03.2018 - ostatni termin nadsyłania zgłoszeń
2. 04-06.04.2018 - terminy przeprowadzenia etapu szkolnego
3. 23.04.2018 - II etap - międzyszkolny
4. 07.05.2018 - rozstrzygniecie konkursu
5. 11.05.2018 - uroczyste podsumowanie konkursu i rozdanie nagród,


REGULAMIN XII MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU FILMOWEGO

Życie animowane


01-409 Warszawa, ul. Deotymy 37, tel: 022 836 03 12, fax: 022 836 13 22 e-mail: zsi71@zsi71.edu.pl