STRONA_GŁÓWNA AKTUALNOŚCI PLAN_LEKCJI ZAJĘCIA_POZALEKCYJNE EDUKACJA_FILMOWA PROJEKT PORADNICTWO_ZAWODOWE KRONIKAedukacja filmowa
EDUKACJA
FILMOWA
LEKCJE
FILMOWE
CO JEST
GRANE
ZAJĘCIA
DKF
AKADEMIA FILMOWA
RODZICA
KONKURS
FILMOWY
PODRÓŻE
FILMOWE
ETIUDY
FILMOWE
WARSZAWSKIE
IMPREZY FILMOWE
OPIEKUN
PROJEKTU

ZAJĘCIA DODATKOWE EDUKACJA FILMOWA

o edukacji filmowej Rozmowa o Edukacji Filmowej w Kinie Muranów z koordynatorem Stowarzyszenia Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej Mateuszem Gosem i autorką programów filmowych dla gimnazjum Wiolettą Mrozek - 30.04.2016 - godzina 21:06-21.30 Polskie Radio 24

W ramach Innowacji pedagogicznej Edukacja Filmowa w gimnazjum oferujemy młodzieży comiesięczne zajęcia w Kinie Muranów. Składają się one z projekcji wybranego filmu (zgodnie z ustalonym harmonogramem) połączonej z dyskusją na jego temat. Ponadto uczniowie uczestniczą w zajęciach lekcyjnych "edukacji filmowej" realizowanych w wymiarze 1 godziny tygodniowo w poszczególnych klasach jako uzupełnienie materiału języka polskiego. Zajęcia te wprowadzone zostały do planu lekcji jako zajęcia obowiązkowe dla wszystkich gimnazjalistów od 1 września 2009r. W kolejnym roku program Innowacji został zmodyfikowany w zakresie oceniania. Została wprowadzona ocena z edukacji filmowej w ramach ocen z języka polskiego. Obecnie, po kolejnej modyfikacji, zajęcia kończą się oceną na świadectwie.
W programie innowacji pedagogicznej ujęte są również inne inicjatywy np.: Międzyszkolny Konkurs Filmowy - Moje spotkanie z filmem (w tym roku, w kwietniu filmem konkursowym będzie dramat "Mój biegun") oraz Międzyszkolny Maraton Filmowy. Działa ponad to Dyskusyjny Klub Filmowy, w ramach którego uczniowie przygotowują wystąpienia w kinie lub podczas maratonów filmowych w szkole. Podejmują również próby autorskie: piszą scenariusze i tworzą własne filmy.
W tym roku szkolnym po raz pierwszy zapraszamy do udziału w naszym projekcie rodziców. Otwieramy dla nich Akademię Filmową Rodzica.

Szkoła z pomysłem na kulturę

17 października 2011 r. nasza szkoła, Gimnazjum Integracyjne nr 52, uzyskała honorowy certyfikat Prezydenta Warszawy "Szkoła z pomysłem na...". Jest to wyjątkowo ważne wyróżnienie, przyznane szkołom, które mają pomysł na własny wizerunek i model kształcenia. Pani dyrektor Magdalena Politańska (z liderem zespołu p. Wiolettą Mrozek oraz uczniami należącymi do Dyskusyjnego Klubu Filmowego) odebrała certyfikat z rąk wiceprezydenta Warszawy - p. Włodzimierza Paszyńskiego. Jest to wyróżnienie wyjątkowe i ważne, bowiem tylko 17 szkół warszawskich uzyskało pozytywną opinię Kapituły. Nasza szkoła startowała w kategorii "Szkoła z pomysłem na kulturę" i w tej kategorii triumfowaliśmy jako jedyne warszawskie gimnazjum.
Kolejnym wyróżnieniem jest nagroda w Giełdzie Warszawskich Projektów Kulturalnych, jaką otrzymaliśmy w grudniu 2014 roku za projekt filmowy Edukacja Filmowa w Gimnazjum Film uczy i wychowuje.

Patronat:
Wydział Oświaty Warszawa Wola - w pełni finansuje projekt.
Stowarzyszenie Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej - udostępnia obiekt Kina Muranów i koordynuje przebieg lekcji w kinie.
Warszawskie Centrum Innowacji i Eksperymentów Społecznych - opiniuje projekt i doradza w jego modyfikacji.
Warszawska Szkoła Filmowa - opiniuje projekt i finansuje studia podyplomowe dla autorki projektu.

szkoła z pomysłem na kulturę Autorski program nauczania

01-409 Warszawa, ul. Deotymy 37, tel: 022 836 03 12, fax: 022 836 13 22 e-mail: zsi71@zsi71.edu.pl