•STRONA_GŁÓWNA •AKTUALNOŚCI •SEKRETARIAT •DYREKCJA •NAUCZYCIELE-SPECJALIŚCI •RADA_RODZICÓW •PATRON •SAMORZĄD UCZNIOWSKI •KALENDARZ •BIBLIOTEKA •KRONIKAfotokronika
rok szkolny 2012/2013 rok szkolny 2013/2014 rok szkolny 2014/2015 rok szkolny 2015/2016 rok szkolny 2016/2017
rok szkolny 2017/2018foto zerówka foto 1-3 SPI foto 4-6 SPI
foto gimnazjum foto ZSI sport w szkole


01-409 Warszawa, ul. Deotymy 37, tel: 022 836 03 12, fax: 022 836 13 22 e-mail: zsi71@zsi71.edu.pl