Biuletyn Infrmacji Pubicznej ZSI 71 w Warszawie

menu podmiotowe Strona główna

Status prawny

Statut szkoły

Struktura organizacyjna

Organy szkoły

Majątek

Rejestry, ewidencje, archiwa

Komunikaty, ogłoszenia

Przetargi

informacje o BIP Podstawa prawna

Redakcja

Rejestr zmian

adres szkoły
zsi71@zsi71.edu.pl

REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA SZKOŁY:

Sekretariat szkoły:

  1. Księga uczniów
  2. Rejestr spełniania obowiązku szkolnego
  3. Rejestr wydanych legitymacji szkolnych
  4. Rejestr wydanych zaświadczeń potwierdzających naukę
  5. Rejestr wydanych kart rowerowych
  6. Rejestr wydanych upoważnień
  7. Rejestr opinii i orzeczeń
  8. Ewidencja wyjść służbowych
  9. Rejestr decyzji dyrektora szkoły

Kadry:
Pracownicy pedagogiczni:

  1. Akta osobowe pracowników pedagogicznych
  2. Ewidencja wydanych upoważnień do przetwarzania danych osobowych(SIO)
  3. Ewidencja czasu pracy

Pracownicy niepedagogiczni:

  1. Akta osobowe pracowników administracji i obsługi
  2. Miesięczne karty ewidencji czasu pracy pracowników administracji i obsługi
  3. Kartoteki wydanej odzieży ochronnej

Dyrektor:

  1. Rejestr uchwał i wniosków Rady Pedagogicznej
  2. Rejestr protokołów i księgi protokołów posiedzeń rad pedagogicznych
  3. Rejestr zarządzeń dyrektora szkoły

Wicedyrektor:

  1. Rejestr rozliczeń comiesięcznych ze stałych nadgodzin i doraźnych zastępstw

Kierownik świetlicy:

  1. Rejestr zgłoszeń dziecka do świetlicy
  2. Rejestr upoważnień odbioru dziecka ze świetlicy
  3. Ewidencja odbioru dzieci ze świetlicy
  4. Lista obecności dzieci w świetlicy

Dokumenty związane z BHP:

  1. Rejestr wypadków pracowniczych 2. Rejestr wypadków uczniowskich

Copyright © 2012 Zespół Szkół Integracyjnych Nr 71 w Warszawie.

Przy stworzeniu tej strony pomógł Pajączek!