•STRONA_GŁÓWNA •AKTUALNOŚCI •SEKRETARIAT •DYREKCJA •NAUCZYCIELE-SPECJALIŚCI •RADA_RODZICÓW •PATRON •SAMORZĄD UCZNIOWSKI •KALENDARZ •BIBLIOTEKA •KRONIKAaktualności, ogłoszenia...

BIS - Biuletyn Informacyjny Szkoły ukazuje się od grudnia 2002 r. Początkowo pisemko było drukowane i rozdawane rodzicom w formie tradycyjnej - papierowej. Obecnie ukazuje się tylko elektronicznie i publikowane jest na stronie internetowej szkoły. BIS zawiera informacje dotyczące pracy szkoły, podjętych inicjatyw, sukcesów, porusza sprawy wychowawcze i dydaktyczne. Artykuły do Biuletynu pisane są przez nauczycieli i specjalistów pracujących w szkole, czasem uczniów czy rodziców. BIS redagowany jest przez Zespół d/s Promocji Szkoły.

Zapraszamy wszystkich do współredagowania Biuletynu Informacyjnego Szkoły.

BIS - rok szkolny 2016/2017

BIS luty 2017 BIS styczeń 2017
luty 2017 styczeń 2017

BIS - rok szkolny 2015/2016

BIS wakacje 2016 BIS czerwiec 2016_25lecie BIS marzec 2016 BIS luty 2016
wakacje 2016 czerwiec 2016 marzec 2016 luty 2016

BIS - rok szkolny 2014/2015

czerwiec 2015 maj 2015 marzec 2015 styczeń 2015 listopad 2014 wrzesień 2014

BIS - rok szkolny 2013/2014

czerwiec 2014 maj 2014 kwiecień 2014 grudzień 2013 listopad 2013

BIS - rok szkolny 2012/2013

czerwiec 2013 maj 2013 marzec 2013 styczeń 2013 grudzień 2012 listopad 2012 wrzesień 2012

BIS - rok szkolny 2011/2012

czerwiec 2012 maj 2012 marzec 2012 styczeń 2012 listopad 2011 wrzesień 2011

BIS - rok szkolny 2010/2011

czerwiec 2011 kwiecień 2011 styczeń 2011 grudzień 2010 listopad 2010 wrzesień 2010

01-409 Warszawa, ul. Deotymy 37, tel: 022 836 03 12, fax: 022 836 13 22 e-mail: zsi71@zsi71.edu.pl