W przedstawionym kodzie wykorzystywana jest funkcja SendMessage, która wysyła komunikat

2020-05-17

Gdybyś używał SendMessage , SendMessage się w marynacie. Error “tipDisplayMessage has no receiver” w Unity (adsbygoogle = window. Takim narzędziem jest Unity — zintegrowane środowisko do tworzenia trójwymiarowych i dwuwymiarowych gier komputerowych oraz innych materiałów interaktywnych. Podobna funkcja - SendMessage - wysyła komunikat do okna określonego w parametrze hWnd i czeka na jego obsłużenie, po czym zwraca jego rezultat. W przedstawionym kodzie wykorzystywana jest funkcja SendMessage, która wysyła komunikat do programu na podstawie uchwytu do programu, jest to pierwszy argument, drugi argument to rodzaj komunikatu. Jestem programistą unity od ponad 2,5 roku. Blocks the calling thread until the thread represented by this instance terminates or the specified time elapses, while continuing to perform standard COM and SendMessage pumping. \nPodobna funkcja - SendMessage - wysy\u0142a komunikat do okna okre\u015blonego w parametrze hWnd i czeka na jego obs\u0142u\u017cenie, po czym zwraca jego rezultat. Unity w akcji Warunkiem zbudowania dobrej gry jest staranne opracowanie jej mechaniki, czyli poszczególnych akcji i systemu tych akcji. SendMessage umieszcza komunikat w kolejce i czeka, aż zostanie przetworzony. Następny krok, to oczywiście przypisanie z poziomu Unity drugiego obiektu na miejsce tej zmiennej (np. Opisano również metody wdrażania gier na różnych platformach, między innymi internetowej i mobilnej — Unity jest środowiskiem w pełni niezależnym od platformy sprzętowej. W tym przypadku, mogłoby być nieco trudniej, ale na szczęście Unity dostarcza fajnych rozwiązań. Na dziś dzień przeczytałem 23 książki o Unity i ta jest jedną z lepszych. A kiedy znudzi nam si� ukrywanie i odkrywanie paska, warto aby�my zajrzeli do MSDN po opis funkcji FindWindow(), a tak�e FindWindowEx(). Jednak, ponownie Unity, dostarcza nam fajne narzędzie. Blocks the calling thread until the thread represented by this instance terminates, while continuing to perform standard COM and SendMessage pumping. Możemy skorzystać z dwóch bardzo podobnych funkcji SendMessage i PostMessage. W przypadku SendMessage mamy pewność, że komunikat zostanie wykonany - jeżeli jest to możliwe, lub nie - jeżeli pojawią się nieprzewidziane okoliczności, ale funkcja zawsze o tym powiadomi. Zainteresowani, kt�rzy z pewno�ci� przeczytaj� opis funkcji GetWindow() w MSDN, powinni jeszcze zwr�ci� uwag� na zagadnienie posiadania okien (ang. Funkcja SendMessage – bo o niej tu mowa, nie wymaga od nas podania komponentu.

@ Copyright 2018