Opieka zdrowotna - komu przysługuje?

2020-11-18

Opieka zdrowotna jest bardzo ważna. Dostęp do opieki przysługuje wszystkim obywatelom, a kwestia ta dotyczy szczególnie osób ciężko chorych i starszych.


Otóż, behandlungspflege jest bardzo ważna ze względu na postępującą chorobę. Dzięki opiece zdrowotnej, chory lub senior może zyskać pomoc nie tylko w odniesieniu do własnego zdrowia, ale również w innych kwestiach związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego. Behandlungspflege https://curaeplus.ch/behandlungspflege/ w Niemczech jest dużo bardziej rozwinięta, a także otwarta na pomoc innym.  


@ Copyright 2018