Szkoła z Klasą Szkoła wspierająca uzdolnionychSzkoła z pomysłem na Kulturę i Działalność Społeczną

ZSI Nr 71

Pajączek - polski edytor HTML, CSS, PHP, XTHML, JavaScript, RSS. Wbudowany FTP, galerie, wysiwyg, kursy! monitoring pozycji

Witamy w ZSI Nr 71 zsi 71 zsi 71 zsi 71

W skład naszego Zespołu wchodzą:
Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 317 oraz Gimnazjum Integracyjne Nr 52.
Nasza mała szkoła to miejsce bezpieczne, sprzyjające dziecku. Uczymy tu w atmosferze życzliwości i wzajemnego zrozumienia. Wspieramy wszechstronny rozwój uczniów, zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami oraz predyspozycjami. Rozbudzamy zainteresowania i uzdolnienia, pomagamy uczniom przejmować odpowiedzialność za własne życie i dalszy rozwój osobowy, w tym także dalsze kształcenie. Ideały Edmunda Bojanowskiego - patrona naszej szkoły, uczą nas otwartości i tolerancji wszędzie tam, gdzie oprócz rozumu i wiedzy potrzebne jest jeszcze serce.


ZESPÓŁ SZKÓŁ 4 (10 kB)

ogłoszenia i aktualności
sekretariat, dokumenty
dyrekcja
nauczyciele i specjaliści
rada rodziców
samorząd uczniowski
patron zespołu szkół
kalendarz roku szkolnego
biblioteka


SZKOŁA PODSTAWOWA 4 (10 kB)

oddział przedszkolny
klasy 1-3
klasy 4-6
plan lekcji
zajęcia pozalekcyjne
zespół wokalny "De-Mollki"
cyfrowa szkoła
świetlica szkolna
rekrutacja 2017/2018


GIMNAZJUM 4 (10 kB)

edukacja filmowa
konkurs filmowy 2017
akademia filmowa rodzica
projekt edukacyjny
poradnictwo zawodowe
plan lekcji
zajęcia pozalekcyjnedziennik elektroniczny Akademia Przedszkolaka Fotokronika szkoły Szkolny kanał you tube Biuletyn Informacji Publicznej
e-dziennik Akademia
Przedszkolaka
Fotokronika Szkolny kanał
YOUTUBE
BIP

01-409 Warszawa, ul. Deotymy 37, tel: 022 836 03 12, fax: 022 836 13 22 e-mail: zsi71@zsi71.edu.pl